Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Aug. 26, 2017
Jayasurya as Shaji Pappan, Shyju Kurup as Arakkal Abu

Pulival Kalyanam
Sept. 18, 2018
Harisree Ashokan, Jayasurya, Salim Kumar as Manavalan, Lal

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Aug. 26, 2017
Pradeep Kottayam, Jayasurya as Shaji Pappan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Nov. 16, 2017
Expressions, Jayasurya as Shaji Pappan

Pulival Kalyanam
Nov. 7, 2017
Cochin Haneefa as Dharmendra, Jayasurya, Salim Kumar as Manavalan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Jayasurya as Shaji Pappan, Shyju Kurup as Arakkal Abu

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Sept. 6, 2017
Jayasurya as Shaji Pappan, Harikrishnan as Lolan

Pulival Kalyanam
Aug. 17, 2017
Cochin Haneefa as Dharmendra, Jayasurya, Salim Kumar as Manavalan

Pulival Kalyanam
Nov. 25, 2017
Expressions, Cochin Haneefa as Dharmendra, Jayasurya, Salim Kumar as Manavalan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Nov. 16, 2017
Jayasurya as Shaji Pappan, Shyju Kurup as Arakkal Abu

Maheshinte Prathikaram
Sept. 16, 2017
Anusree as Soumya, Fahadh Faasil, Aparna Balamurali as Jimsy, Jaffer Idukki

Pulival Kalyanam
Aug. 29, 2017
Harisree Ashokan, Jayasurya, Salim Kumar as Manavalan, Lal

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Sept. 6, 2017
Jayasurya as Shaji Pappan, Harikrishnan as Lolan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Nov. 16, 2017
Chembil Ashokan, Jayasurya as Shaji Pappan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Aug. 30, 2017
Dharmajan as Captain Cleetus, Jayasurya as Shaji Pappan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Sept. 6, 2017
Dharmajan as Captain Cleetus, Bhagath Manuel as Krishnan Mandaram, Jayasurya as Shaji Pappan, Shyju Kurup as Arakkal Abu

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Sept. 6, 2017
Shyju Kurup as Arakkal Abu, Dharmajan as Captain Cleetus, Jayasurya as Shaji Pappan

Aadu Oru Bheegara Jeeviyaanu
Aug. 12, 2017
Dharmajan as Captain Cleetus, Vijay Babu as Sarbath Shemeer, Jayasurya as Shaji Pappan