CID Moosa
Nov. 25, 2017
Abu Salim, Salim Kumar
Udayapuram Sulthan
Oct. 24, 2017
Salim Kumar, Cochin Haneefa
Panchavarnathatha
Aug. 4, 2019
Salim Kumar, Jayaram
Thilakkam
Aug. 26, 2017
Salim Kumar, Bindu Panicker
Thaskara Veeran
Nov. 8, 2017
Expressions, Salim Kumar
Thilakkam
Salim Kumar, Bindu Panicker
Crazy Gopalan
Aug. 22, 2017
Salim Kumar, Dileep
Malarvaadi Arts Club
Dec. 2, 2017
Nivin Pauly, Salim Kumar
Crazy Gopalan
Sept. 11, 2017
Salim Kumar, Chacko
Flowers Tv
Dec. 5, 2017
Tini Tom, Salim Kumar
Love In Singapore
Sept. 16, 2017
Salim Kumar
Mazhathullikkilukkam
Oct. 26, 2017
Cochin Haneefa, Salim Kumar
Thuruppugulan
Dec. 4, 2017
Salim Kumar
CID Moosa
Aug. 30, 2017
Salim Kumar, Cochin Haneefa
Ayalum Njanum Thammil
Sept. 7, 2017
Salim Kumar, Prithviraj
Ayalum Njanum Thammil
Jan. 25, 2018
Salim Kumar, Prithviraj
Thilakkam
Aug. 13, 2017
Salim Kumar, Harisree Ashokan
Pattalam
Jan. 11, 2018
Salim Kumar
CID Moosa
June 13, 2019
Expressions, Salim Kumar
Crazy Gopalan
Aug. 10, 2017
Mohan Jose, Salim Kumar